WsparcieW całości na Nasz koszt organizujemy audyty wewnętrzne majacę na celu ulepszenie oraz usprawnienie warunków utrzymnia czystości wśrod pracowników. Poprawienie standardów firmy. Audyt wewnętrzny pomaga organizacji w osiąganiu jej celów poprzez systematyczne i metodyczne podejście do oceny i doskonalenia skuteczności.


Klient nie musi się o nic martwić oraz nie jest do niczego zobowiązany.
Nasza firma dostarcza potrzebny sprzęt, próbki produktów oraz wszelkiego rodzaju materiały dydaktyczne.

Audyt

Cztery kroki do wdrożenia Systemu Ochrony Skóry Firmy DEB

- KROK 1: Miejscowe testy oraz badania w celu ustalenia najbardziej odpowiednich produktów dla danego środowiska pracy oraz utworzenia indywidualnego systemu ochrony skóry.
- KROK 2: Raportowanie oraz rekomendacje w celu zapewnienia oceny kadry zarządzającej.
- KROK 3: Montaż dozowników, świadomość produktów oraz szkolenia.
- KROK 4: Częste audyty oraz raporty kadry zarządzającej.

Audyt

Oferujemy szeroki zakres materiałów edukacyjnych oraz narzędzi wsparcia dostępnych dla klientów Deb, aby polepszyć standardy troski o skórę włączając:

1) Plakaty
Plakaty
2) Ulotki informacyjne
Ulotki
3) Tablice, dozowniki oraz materiały informacyjne dla ich otoczenia
Tablice

Wsparcie DEB

Wsparcie DEB

Wsparcie DEB